Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

SV 471/2011 Ob-3817/11 , Stran 1683
SV 471/2011 Ob-3817/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr. št. SV 471/2011 z dne 30. 6. 2011, je bila zastavljena nepremičnina z ident. št. 2175-1881-2, stanovanje št. 2, Ulica Gustla Štravsa 1, 4270 Jesenice, pri čemer večstanovanjska stavba stoji na parc. št. 1337/0, parc. št. 1335/0 in parc. št. 1336/0, vse k.o. 2175 Jesenice, last zastavitelja Branislava Zajovića na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 3. 2006, vse v korist osebe z imenom: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka: 5860571000, v zavarovanje denarne terjatve 23.700,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost