Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

SV 663/2011 Ob-3808/11 , Stran 1683
SV 663/2011 Ob-3808/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter, opr. št. 663/2011 z dne 28. 6. 2011, je stanovanje št. 1, v skupni izmeri 73.85 m2, v pritličju stanovanjske stavbe z ident. št. 81, na naslovu Sovodenj 59, Sovodenj, ki stoji na parc. št. 638/4 in 638/3, obe k.o. 2052 Laniše, last zastavitelja Dušana Bajta do celote (1/1), na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1/TP z dne 19. 10. 1993, zastavljeno v korist UniCredit banke Slovenija d.d., s sedežem v Ljubljani, Šmartinska cesta 140, z matično številko: 5446546000, za zavarovanje njene terjatve v višini 25.000,00 €, z obrestmi po obrestni meri, ki je seštevek veljavnega 3 mesečnega Euribor-ja in fiksne obrestne marže v višini 3.70 % letno in z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve, z rokom vračila kredita skupaj z obrestmi v 300 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade v plačilo dne 30. 6. 2036, ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem kreditu.

AAA Zlata odličnost