Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Ob-3803/11 , Stran 1681
Ob-3803/11
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Paloma-Sladkogorske tovarne papirja d.d. Sladki vrh, Sladki vrh 1, 2214 Sladki Vrh objavlja predlog za razširitev dnevnega reda 17. seje skupščine družbe. Uprava družbe Palome-Sladkogorske tovarne papirja d.d. Sladki Vrh sporoča svojim delničarjem, da je od delničarja P D P Posebne družbe za podjetniško svetovanje d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 2.410.000 navadnih delnic družbe Paloma d.d., kar predstavlja 70,97% navadnih delnic družbe oziroma 70,97% delež v osnovnem kapitalu družbe, prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda 17. skupščine družbe, sklicane za 25. 7. 2011 (objava v Uradnem listu RS in na spletni strani družbe dne 24. 6. 2011) z novo četrto in peto točko. Uprava družbe tako dopolnjuje dnevni red 17. seje skupščine z dodano 4. in 5. točko dnevnega reda, ki skupaj s predlogom sklepa na predlog delničarja glasita: 4. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: Skupščina družbe se seznani z odstopno izjavo predsednika nadzornega sveta Kreša Šavriča, na podlagi katere mu funkcija člana nadzornega sveta preneha z dnem 24. 6. 2011. Skupščina družbe z dnem sprejema tega sklepa za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let imenuje Aleša Zupančiča, stanujočega Glinškova ploščad 12, 1000 Ljubljana. 5. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje nadomestnih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: Skupščina družbe s funkcije članov nadzornega sveta z dnem sprejema tega sklepa odpokliče naslednja člana nadzornega svet družbe: Lovrencij Galuf in Bogomil Jelenc. Skupščina družbe z dnem 26. 7. 2011 za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let imenuje: Bojana Starman, stanujoč Kosovelova ulica 20, 4226 Žiri in Metko Kandrič, stanujoča Ulica bratov Babnik 13, 1000 Ljubljana.
Paloma-Sladkogorska tovarna papirja d.d. uprava družbe Bojan Rajtmajer

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti