Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Ob-3855/11 , Stran 1674
Ob-3855/11
Na podlagi določila prve alineje drugega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe MOJDENAR IT, informacijske tehnologije d.o.o., Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana, matična številka 1555642000, objavlja, da je skupščina družbenikov dne 20. 6. 2011 soglasno sprejela sklep, da se osnovni kapital družbe od sedanjih 500.094,00 EUR zmanjša za 477.259,68 EUR na 22.834,32 EUR, in sicer zaradi izstopa družbenice MD IT, informacijske tehnologije, d.o.o. iz družbe. Družba je dolžna družbenici, ki izstopa iz družbe, najkasneje v treh letih od dneva izstopa izplačati ocenjeno vrednost njenih poslovnih deležev po stanju ob izstopu z obrestmi po obrestni meri, po kateri se obrestujejo bančni denarni depoziti na vpogled. Pri tem je bilo na skupščini družbe v soglasju z vsemi družbeniki ugotovljeno, da je ocenjena vrednost obeh poslovnih deležev izstopajoče družbenice po stanju ob izstopu enaka vsoti njenih osnovnih vložkov, in torej znaša skupaj 477.259,68 EUR. Direktor družbe MOJDENAR IT, informacijske tehnologije d.o.o. poziva upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
MOJDENAR IT, informacijske tehnologije d.o.o. direktor Jernej Breška

AAA Zlata odličnost