Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Ob-3805/11 , Stran 1674
Ob-3805/11
Uprava družbe KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d., Zagorica 18, 1292 Ig in poslovodstvo družbe Insera podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana, na podlagi 586. člena ZGD-1 obveščata, da je bila dne 30. 6. 2011 Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložena Pogodba o pripojitvi družbe Insera podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana kot prevzete družbe k družbi KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d., Zagorica 18, 1292 Ig kot prevzemne družbe. Poslovodstvi obeh družb obveščata delničarje družbe KIG d.d., da je za veljavnost pogodbe o pripojitvi potrebno soglasje edinega delničarja družbe Insera d.o.o., to je družbe KIG d.d., ki bo odločal o soglasju na skupščini dne 17. 8. 2011 in da na podlagi prvega odstavka 599. člena ZGD-1 ni potrebno soglasje skupščine KIG d.d. za pripojitev, saj je KIG d.d. kot prevzemna družba edini družbenik prevzete družbe. Obenem pa delničarje družbe KIG d.d. opozarjata na njihovo pravico, ki je opredeljena v tretjem odstavku 599. člena ZGD-1, in sicer, da skupščina družbe KIG d.d. mora odločati o soglasju za pripojitev, kolikor delničarji družbe KIG d.d., katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala te družbe, v enem mesecu od zasedanja skupščine družbe Insera d.o.o., na kateri bo edini družbenik KIG d.d. podal soglasje k pripojitvi, zahtevajo sklic skupščine družbe KIG d.d., ki naj odloči o soglasju za pripojitev. Vse listine v zvezi s pripojitvijo so na voljo delničarjem na vpogled vsak delovni dan, od 10. do 13. ure na sedežu družbe KIG d.d.: 1. pogodba o pripojitvi, opr. št. SV 383/11, 2. letno poročilo KIG d.d. in Insera d.o.o. za zadnja tri poslovna leta, 3. skupno poročilo poslovodstev obeh družb KIG d.d. in Insera d.o.o. v skladu s 582. členom ZGD-1, 4. poročilo nadzornega sveta KIG d.d. o pregledu pripojitve v skladu s 584. členom ZGD-1. Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo objavljene na spletnih straneh družbe, www.kig.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let od datuma objave.
KIG d.d. direktor Vojko Kraševec Insera d.o.o. direktor Igor Lebar

AAA Zlata odličnost