Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Št. 11-020-000238 Ob-3809/11 , Stran 1673
Št. 11-020-000238 Ob-3809/11
Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti glede dodelitve radijske frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega sistema (MMDS)
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, 13/0 – PB1, 102/0 – DRad, 110/09 in 33/11) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu Agencija) objavlja, da je prejela vloge za dodelitev radijske frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega sistema (MMDS – ITU-T Rec. J.150) v radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5 GHz in namerava izdati odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev pod naslednjimi pogoji: A) V radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5 GHz z največjo pasovno širino 400MHz. B) Največja dovoljena spektralna gostota pretoka moči (ang. spectral power flux density (pfd)) je predpisana z dokumentom ITU RR AP30 in znaša v smereh sprejema satelita -138dB(W/(m2.27MHz)) in v ostalih smereh -108dB(W/(m2.27MHz)). C) Agencija je prejela vloge za prosta območja pokrivanja: C1) Občina: Bohinj. C2) Občini: Ajdovščina in Vipava. C3) Občine: Gornji Grad, Luče, Ljubno, Mozirje, Prebold, Polzela, Rečica ob Savinji, Solčava, Tabor in Vransko. C4) Občine: Brda, Kanal ob Soči, Kobarid, Komen, Šempeter - Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica in Renče-Vogrsko. C5) Občine: Bled, Bovec, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Naklo, Radovljica in Žirovnica. C6) Občine: Bloke, Cerknica, Divača, Dobrepolje, Hrpelje - Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Kočevje, Koper, Kostel, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Osilnica, Piran, Pivka, Postojna, Ribnica, Sežana, Sodražica in Velike Lašče. C7) Občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Lovrenc na Pohorju, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Šoštanj, Velenje, Vuzenica in Žalec. C8) Občine: Celje, Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Štore, Vitanje, Vojnik in Zreče. C9) Občini: Jezersko in Preddvor. C10) Občine: Braslovče, Nazarje in Šmartno ob Paki. C11) Občine: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. C12) Občine: Kungota, Ruše in Selnica ob Dravi. C13) Občina: Podčetrtek. V področju C1, C2, C3, C5, C6, C7, C9, C10 in C11 je razpoložljiv frekvenčni pas širine 800 MHz, v C4, C8, C12 in C13 je razpoložljiv pas širine 400 MHz. Kot je določeno v točki A, se lahko enemu operaterju lahko dodeli največja pasovna širina 400MHz. Glede na navedeno Agencija vabi vlagatelje, ki bi želeli pridobiti radijske frekvence pod navedenimi pogoji, da v štiridesetih dneh od objave tega javnega poziva oddajo vloge, v katerih naj izrazijo svoj interes za dodelitev radijskih frekvenc, ki so predmet te objave. V vlogi naj vlagatelj navede območje pokrivanja, za katero izraža interes (C1, C2,…). V vlogi lahko vlagatelj poda tudi predlog o višini plačila za uporabo radijskih frekvenc (ZEKom, 56. člen, točka 4). Morebitne predloge o višini plačila za uporabo radijske frekvence bo Agencija obravnavala kot zaupne. Kolikor Agencija v štiridesetih dneh ne prejme dodatnih vlog, ali jih prejme, pa je na območju mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, nadaljuje postopek in vlagatelju ob izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov, izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, ki so predmet te objave. Če Agencija v roku prejme dodatne vloge in na območju ni mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, objavi javni razpis za dodelitev radijske frekvence.
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost