Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Št. 50/2011 Ob-3800/11 , Stran 1665
Št. 50/2011 Ob-3800/11
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) in 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) Srednja frizerska šola Ljubljana, Listrostrojska 53, 1107 Ljubljana, objavlja prosta delovna mesta: 1. učitelj/ica tehnologije, in sicer: – za določen čas od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa dijakov v zavod v šolskem letu 2011/2012 in nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI), – s polnim delovnim časom. Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.) in posebne pogoje, in sicer: – ima izobrazbo II. stopnje/univerzitetno izobrazbo oziroma drugo primerljivo, ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije ali kemije, – ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, – ima pridobljeno pedagoško/andragoško izobrazbo, – ima znanje slovenskega knjižnega jezika, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – ni bil zoper kandidata uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. 2. učitelj/ica umetnosti, in sicer: – za določen čas od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa dijakov v zavod v šolskem letu 2011/2012 in nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI), – s polnim delovnim časom. Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.) in posebne pogoje, in sicer: – ima izobrazbo II. stopnje/univerzitetno izobrazbo oziroma drugo primerljivo, ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine, … – ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, – ima pridobljeno pedagoško/andragoško izobrazbo, – ima znanje slovenskega knjižnega jezika, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – ni bil zoper kandidata uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. 3. učitelj/ica družboslovja, in sicer: – za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca od 1. 9. 2011 do vrnitve odsotnega delavca oziroma največ do 31. 8. 2012, – s polnim delovnim časom. Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.) in posebne pogoje, in sicer: – ima izobrazbo II. stopnje/univerzitetno izobrazbo oziroma drugo primerljivo, ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz geografije, zgodovine, sociologije, – ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, – ima pridobljeno pedagoško/andragoško izobrazbo, – ima znanje slovenskega knjižnega jezika, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – ni bil zoper kandidata uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. 4. enega učitelj/ica matematike, naravoslovja in podjetništva, in sicer: – za določen čas od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa dijakov v zavod v šolskem letu 2011/2012 in nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI), – s polnim delovnim časom. Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.) in posebne pogoje, in sicer: – ima izobrazbo II. stopnje/univerzitetno izobrazbo oziroma drugo primerljivo, ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike, fizike, izpolnjuje pogoje za učitelja strokovno-teoretičnega predmeta v programu, v katerem poučuje in ima znanja za učitelja matematike, ki so določena v posebnem delu programa, v katerem poučuje, in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur matematike, – ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, – ima pridobljeno pedagoško/andragoško izobrazbo, – ima znanje slovenskega knjižnega jezika, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – ni bil zoper kandidata uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. 5. učitelj/ica naravoslovja, in sicer: – za določen čas od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa dijakov v zavod v šolskem letu 2011/2012 in nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI), – s polnim delovnim časom. Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.) in posebne pogoje, in sicer: – ima izobrazbo II. stopnje/univerzitetno izobrazbo oziroma drugo primerljivo, ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije, kemije ali fizike, – ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, – ima pridobljeno pedagoško/andragoško izobrazbo, – ima znanje slovenskega knjižnega jezika, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – ni bil zoper kandidata uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. 6. učitelj/ica pedagogike in sociologije, in sicer: – za določen čas od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa dijakov v zavod v šolskem letu 2011/2012 in nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI), – s polnim delovnim časom. Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.) in posebne pogoje, in sicer: – ima izobrazbo II. stopnje/univerzitetno izobrazbo oziroma drugo primerljivo, ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz psihologije, pedagogike ali sociologije ali komunikologije, – ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, – ima pridobljeno pedagoško/andragoško izobrazbo, – ima znanje slovenskega knjižnega jezika, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – ni bil zoper kandidata uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. 7. učitelj/ica športne vzgoje, in sicer: – za določen čas od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa dijakov v zavod v šolskem letu 2011/2012 in nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI), – s krajšim delovnim časom v obsegu 30 ur na teden. Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.) in posebne pogoje, in sicer: – ima izobrazbo II. stopnje/univerzitetno izobrazbo oziroma drugo primerljivo, ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz športne vzgoje, – ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, – ima pridobljeno pedagoško/andragoško izobrazbo, – ima znanje slovenskega knjižnega jezika, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – ni bil zoper kandidata uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. 8. učitelj/ica praktičnega pouka, in sicer: – za določen čas od 1. 9. 2011 do 31. 9. 2011 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa dijakov v zavod v šolskem letu 2011/2012 in nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI), – s polnim delovnim časom. Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.) in posebne pogoje, in sicer: – ima izobrazbo V. stopnje/srednjo ali srednjo strokovno, in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic frizer, to je: frizer, frizer mojster, – ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, – ima pridobljeno pedagoško/andragoško izobrazbo, – ima znanje slovenskega knjižnega jezika, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – ni bil zoper kandidata uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Na objavo se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po prehodnih določbah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) oziroma kandidati, ki so izpolnjevali pogoj ustrezne strokovne izobrazbe po predpisih do uveljavitve Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Frizer. Izbrani kandidat bo opravljal poskusno delo v trajanju 3 mesecev. Predviden pričetek dela je 1. 9. 2011 oziroma v skladu s pogodbo o zaposlitvi. Pisno prijavo s kratkim življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojih (kopije spričeval, potrdil, odločb ipd.) pošljite v 5 dneh po objavi na gornji naslov. Izbrani kandidat mora v roku 7 dni od prejema pisnega poziva šole predložiti tudi original potrdila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI ter potrdilo pristojnega Okrožnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz druge alineje 107.a, ki ne sme biti starejše od 8 dni. Kandidati boste pisno obvestilo o (ne) izbiri prejeli v zakonitem roku.
Srednja frizerska šola Ljubljana

AAA Zlata odličnost