Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

, Stran 1638
Drugo preklicujejo
Ahlin Mojca, Cikava 18, Grosuplje, dijaško izkaznico, izdal BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola. gni-320438 Andoljšek Anton, Prešernova ulica 6, Ribnica, dovoljenje za letenje, št. 642, za S5-PBD, država Slovenija. gng-320490 Beretič Mirjana, Šmarjeta 32, Šmarješke Toplice, študentsko izkaznico, št. 41050235, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnh-320439 Bizjak Neva, Ilirska 28, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18991205, izdala Filozofska fakulteta. gno-320457 Burzić Husein, Ostrožac 406, Cazin, Bosna in Hercegovina, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030623000, izdajatelj Cetis d.d. gnt-320502 Cej Neža, Videmska ulica 5, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja upravno administrativna šola v Ljubljani, št. 0006034206. gng-320440 Delić Mirsad, Šišenska cesta 42, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500029919000. gnj-320487 Fabjančič Franc, Titova cesta 96, Senovo, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500016178000. gne-320492 Fister Monika, Sora 11, Medvode, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste. gnj-320437 Gmajner Erik, Partizanska pot 10, Šoštanj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500007934000. gnz-320496 Heričko Živa, Cesta v Rošpoh 129, Kamnica, študentsko izkaznico, št. 31230085, izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. gnr-320504 Ilek Alojz, Makole 13, Makole, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011387000, veljavnost 2009-2014, izdana na ime Alojz Ilek, leto izdaje 2009, izdajatelj Cetis d.d. gnt-320527 Jerač Lara, Zoisova 16, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina. gnj-320462 Jerman Nataša, Bočaji 5, Marezige, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdano na ime Nataša Jerman, veljavnost od 13. 3. 1995 – neomejeno, izdajatelj Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Komisija za strokovne izpite, št. 3461, leto izdaje 1995. gnu-320526 Jurkas Robert, Rigonce 28A, Dobova, izkaznico reševalca iz vode, št. izkaznice 240, leto izdaje 1993, izdala Uprava RS za zaščito in reševanje. gnl-320485 Klemenčič Amadeja, Mestinje 39, Podplat, študentsko izkaznico, št. 61218369, izdala Filozofska fakulteta Maribor. gnl-320460 Kovačič Martin, Pod Grčno 3, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 09040022, izdala FPP, Univerza v Ljubljani. gnh-320464 Kraševec Boris Matej, Lošca 4, Vrhnika, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011809000. gnh-320489 LK d.o.o., Meža 114, Dravograd, licenco, št. GE 003283/01334. gnf-320466 Manzimi Andreja, Ormoška 23 a, Ljutomer, delavno knjižico, izdala UE Ljutomer. gno-320507 Matos Mahkovec Polona, Brodarjev trg 7, Ljubljana, strokovni izpit št. 2563, izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport dne 2. 6. 1994, na ime Matos Polona. gnv-320500 Maver Vesna, Grant 1b, Grahovo ob Bači, študentsko izkaznico, št. 19404151, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnh-320514 Meglič Mitja, Vidičeva ulica 1, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026015000. gnm-320459 Nadarević Vesna, Preglov trg 7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01003353, izdala Pedagoška fakulteta. gnp-320481 O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, licenco, z veljavnostjo do 9. 9. 2013, za vozilo Actros 1835 LS, registrska številka LJ-10-4VE. gno-320482 O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, licenco, z veljavnostjo do 9. 9. 2013, za vozilo Actros 1840, registrska številka KK D4 957. gnn-320483 O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, licenco, veljavnost do 9. 9. 2013, za vozilo Marcedes-Benz 18242, registrska številka LJ -57-2JG. gng-320515 O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, licenco, veljavnost do 9. 9. 2013, za vozilo Mercedes-Benz Actros 1843 LS, registrska številka LJ 74 - 1ME. gnf-320516 O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, licenco, veljavnost do 9. 9. 2013, za vozilo DAF, FT 95 XF 430, registrska številka KK P6 - 917. gne-320517 O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, licenco, veljavnost do 9. 9. 2013, za vozilo Mercedes-Benz, registrska številka KK E1 - 169. gnd-320518 O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, licenco, za vozilo Actros 1843 LS, registrska številka LJ -YO-51M. gnc-320519 Odreitz Gorazd, Poljanska cesta 3, Slovenske Konjice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017407000, izdajatelj Cetis Celje. gnk-320461 Prelesnik Gašper, Sokolska 10, Mirna, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500013221000. gnf-320491 Redžepi Azem, Košaški dol 57, Maribor, certifikat Šolskega centra Celje, št. IZO-07/2537, leto izdaje 2007. gnu-320451 Rotar Pia Lucija, Slomškova ulica 33, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija v Ljubljani. gnd-320493 Ržen Boštjan, Delavska ulica 7, Senovo, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012688000, izdajatelj Cetis d.d. gnw-320449 Savić Petar, Kosovelova 4, Piran – Pirano, licence, št. 804, za reševalca iz vode. gnl-320435 Šepic Boris, Sokolska 14, Mirna, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001118000. gni-320488 Škerbec Marko, Trubarjevo naselje 6, Rimske Toplice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024862000, izdajatelj Cetis d.d. gnk-320511 Šraj Rosanda, Vranji Vrh 86, Sladki Vrh, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdano na ime Rosanda Osovnikar Šraj, veljavnost od 20. 1. 2011, izdajatelj Ministrstvo za zdravje, št. 6040-919/2010, leto izdaje 2011. gnv-320525 Šterpin Robert, Obala 113, Portorož – Portorose, preklic pooblastila za mornarja – motorista, številka A000125. gnx-320473 Šverko Domen, Pregljeva ulica 56, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19504006, izdala Ekonomska fakulteta. gnq-320455 Vehar Lara, Jezerska 67, Žiri, dijaško izkaznico, izdal ESIC Kranj – gimnazija. gnb-320445 Živanović Dragan, Cesta v Mestni log 77b, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500000400000. gni-320513

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti