Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

, Stran 1637
Spričevala preklicujejo
Ačko Martin, Bukovec 10A, Zgornja Polskava, spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 2010. gnw-320524 Bednarik Jakob, Na griču 2, Ljubljana, diplomo o doktoratu, izdala Univerza v Ljubljani, leta 1991. gnp-320506 Bragojević Dalibor, Pivška ulica 6, Postojna, spričevalo 1. letnika Srednje šole tehniških strok Franca Leskovška – Luke Ljubljana, izdano leta 1991, izdano na ime Dragojević Dalibor. gns-320528 Brus Matjaž, Tržaška cesta 20, Logatec, indeks, št. 23070337, izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, leto izdaje 2007. gnv-320450 Čopi Mlekuž Vesna, Vodenca 1, Bovec, spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ Izola, izdano leta 1991, izdano na ime Mlekuž Vesna. gnz-320471 Črep Franc, Na vasi 16, Mislinja, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje elektro kovinarske in računalniške šole Velenje (oblikovalec kovin), izdano leta 1983, 1984. gnq-320530 Črep Franc, Na vasi 16, Mislinja, diplomo Srednje elektro kovinarske in računalniške šole Velenje (oblikovalec kovin), št. 390, izdana leta 1984. gnp-320531 Dečman Tina, Volkmerjeva 24, Ptuj, indeks, št. 18030398, leto izdaje 2003, izdala Filozofska fakulteta. gnz-320446 Džafić Denis, Jenkova 29, Velenje, zaključnega spričevala o opravljenem šolanju Centra srednjih šol Velenje, leto izdaje 2001. gnt-320452 Đurić Aljoša, Ulica 14. divizije 6, Rimske Toplice, spričevalo 4. letnika Srednje šole za elektrotehniko, kemijo in računalništvo (Šolski center Celje), izdano leta 2008. gnq-320480 Fekonja Mario, Porabska ulica 2, Gornja Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Maribor, št. 1902, izdano leta 1998. gnw-320499 Gracej Marko, Veliko Tinje 25, Zgornja Ložnica, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2004. gnd-320443 Gracej Marko, Veliko Tinje 25, Zgornja Ložnica, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2004. gnc-320444 Jamšek Rok, Žale 21, Kamnik, spričevalo 2. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška v Ljubljani, izdano leta 2010. gnn-320458 Jerina Rok, Kamnik pod Krimom 7, Preserje, spričevalo 1. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano leta 2009. gne-320467 Kavčič Janez, Smoleva 10, Železniki, maturitetno spričevalo Srednje šole za strojništvo Škofja Loka, izdano leta 1978. gnv-320475 Kocjančič Valerija, Podstran 5, Moravče, spričevalo 7. razreda, št. 104/89, Osnovne šole Jurija Vege Moravče, izdano leta 1989, izdano na ime Klemenc. gne-320442 Kočevar Benjamin, Smelijevo naselje 3, Stari trg pri Ložu, maturitetno spričevalo Tehniške šole za lesarstvo Ljubljana, št. I.-577, izdano leta 1977. gnr-320529 Kovač Barbara, Ulica bratov Učakar 136, Ljubljana, diplomo Pedagoške fakultete v Ljubljani. gnb-320470 Kurtaj Miriman, Tekavčeva 3, Šoštanj, spričevalo Šolskega centra Celje, Medpodjetniški izobraževalni center, št. IZO-09/4621, izdano leta 2009. gnf-320441 Markelj Tine, Pri skali 4, Radlje ob Dravi, spričevalo 3. letnika Gimnazije Slovenj Gradec, št. 889, izdano leta 2009/2010. gns-320503 Medved Tjaša, Cesta na Belo 17, Kranj, spričevalo 1. letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 2010. gnx-320498 Mikšič Damjan, Vinica 42C, Vinica, diplomo Srednje kemijske šole Ljubljana, št. I-K/978, leto izdaje 1988. gnc-320469 Pavič Eva, Trubarjeva 91, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2010. gnv-320454 Pižent Marko, Oktobrske revolucije 20, Izola – Isola, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SKPŠ Koper, izdano leta 1991, 1992, 1993. gni-320463 Pogačnik Tanja, Spodnje Gorje 149, Zgornje Gorje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Jesenice, izdano leta 2003, 2004. gny-320497 Potočar Stanislav, Drska 16A, Novo mesto, indeks, št. 12100300319, izdala Višja strokovna šola – Šolski center Novo mesto, leto izdaje 2007. gns-320453 Pšeničny Barbara, Celovška 147, Ljubljana, maturitetno spričevalo CDI Univerze v Ljubljani, izdano leta 2008. gnb-320495 Ramšak Maja, Brda 1, Šmartno pri Slovenj Gradcu, spričevalo 3. letnika Gimnazije Slovenj Gradec, št. 894, izdano leta 2009/2010. gng-320465 Rejc Maja, Oševek 7D, Kamnik, maturitetno spričevalo Waldorfske šole Ljubljana, št. 102-588090, izdano leta 2010. gnk-320486 Rihter Zagoričnik Urška, Preserje 7A, Braslovče, spričevalo 4. letnika in spričevalo o poklicni maturi Šolskega centra Celje, Poklicne srednje kemijske in elektro šole, izdano leta 2002, izdano na ime Zagoričnik Urška. gnw-320474 Ržen Boštjan, Delavska ulica 7, Senovo, preklic voznikove kartice, objavljenega v Ur. l. RS, št. 45 z dne 10. 6. 2011, pod oznako GNW-320149. gnx-320448 Siočič Sandra, Pameče 125, Slovenj Gradec, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje strokovne zdravstvene šole v Slovenj Gradcu. gns-320478 Smlatič Mark, Novo Polje c. VIII/31, Ljubljana-Polje, spričevalo 3. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 2010. gnq-320509 Strajnar Lea, Trg Pohorskega bataljona 10, Kisovec, spričevalo 1. letnika Gimnazije Litija, izdano leta 2010. gnq-320505 Susak Elvis, Savinjska cesta 23, Trbovlje, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole, izdano leta 2009. gnp-320456 Susman Sara, Rakitna 37, Preserje, spričevalo 1. letnika Gimnazije Antona Aškerca v Ljubljani, izdano leta 2009. gnd-320468 Štefanič Sanja, Brezina 30, Brežice, maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice, izdano leta 2006. gnu-320501 Vehovec Gašper, Libeliče 15C, Libeliče, indeks, št. 22064680, izdala Fakulteta za šport Ljubljana. gny-320447 Vidic Andreja, Črmošnjice 53a, Novo mesto, spričevalo 2. letnika SŠGT Novo mesto, izdano leta 1996. gny-320472 Zupančič Manca, Velike Češnjice 27, Šentvid pri Stični, potrdilo o zaključku šolanja in maturitetno spričevalo, izdala Srednja šola Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici, leta 2004. gnj-320512 Železnik Natalija, Poklukarjeva 12, Ljubljana, spričevalo 5. razreda Osnovne šole Vič Ljubljana, št. 293/III-387, izdano leta 2011. gnm-320484 Žmahar Marija, Sončna ulica 4, Šentjur, spričevalo 3. letnika Kmetijskega šolskega centra Šentjur, št. 774, izdano leta 1983, izdano na ime Jančič Marija. gnn-320508

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti