Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

VL 175021/2010 Os-3580/11 , Stran 1635
VL 175021/2010 Os-3580/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg Republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Anita Jelenič, Seidlova cesta 3, Novo mesto, proti dolžniku Dinu Nukić, Ul. Iga Grudna 22, Ljubljana, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Lucija Kovač, Šmartinska cesta 130, Ljubljana, zaradi izterjave 10.319,87 EUR, sklenilo: Začasnega zastopnika odvetnika Branka Ilića se razreši. Dolžniku Dinu Nukić, Ul. Iga Grudna 22, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Lucija Kovač, Šmartinska c. 130, 1000 Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 5. 2011

AAA Zlata odličnost