Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

VL 59118/2009 Os-3539/11 , Stran 1635
VL 59118/2009 Os-3539/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti dolžniku Luki Kezunović, Bošamarin 22a, Koper, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Mihael Svanjak, Trg Brolo 6, Koper - Capodistria, zaradi izterjave 246,91 EUR, sklenilo: začasnega zastopnika odvetnika Hranislava Djurkoviča se razreši. Dolžniku Luki Kezunović, Bošamarin 22a, Koper, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi nov začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mihael Svanjak, Trg Brolo 6, 6000 Koper. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 3. 6. 2011

AAA Zlata odličnost