Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

P 73/2011 Os-3525/11 , Stran 1635
P 73/2011 Os-3525/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču, v pravdni zadevi tožeče stranke Bernardke Adlešič, Adlešiči 2, Adlešiči, ki jo zastopa pooblaščenec Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, proti toženim strankam neznani in neznano kje živeči dediči, po pokojnem Juriju Adlešiču, nazadnje stanujoč Wolfova 12, Ljubljana, zaradi priznanja lastninske pravice pcto. 500,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 20. 5. 2011 postavilo začasnega zastopnika neznanim in neznano kje živečim dedičem po pokojnem Juriju Adlešiču, nazadnje stanujoč Wolfova 12, Ljubljana. Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznani in neznano kje živeči po pokojnem Juriju Adlešiču, nazadnje stanujočem Wolfova 12, Ljubljana in nato na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 20. 5. 2011

AAA Zlata odličnost