Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

SV 642/2011 Ob-3780/11 , Stran 1634
SV 642/2011 Ob-3780/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 642/2011 z dne 28. 6. 2011 je bila nepremičnina, in sicer stanovanje številka 1P, v izmeri 74,48 m2, v stanovanjski stavbi z naslovom Kosarjeva ulica 54, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka 481/0, k.o. 658 – Koroška vrata (ID parcele: 2337029), katerega lastnica je zastaviteljica Maja Križaj, stanujoča Maribor, Kosarjeva ulica 54, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 38/91 z dne 13. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Elektro in splošna montaža Hidromontaža p. o. in Križaj Matjažem kot kupcem ter na podlagi Notarskega zapisa – Sporazum v smislu prvega odstavka 64. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih opr. št. SV 959/2011 z dne 22. 6. 2011, sklenjenega med Križaj Matjažem in Majo Križaj, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Banke d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, matična številka 5706491000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 65.000,00 EUR s pripadki, s končnim rokom zapadlosti kredita dne 31. 8. 2040.