Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

SV 301/11 Ob-3768/11 , Stran 1634
SV 301/11 Ob-3768/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-301/11, z dne 22. 6. 2011, je bilo stanovanje št. 5, na naslovu Kidričevo naselje 15, Postojna, v zgradbi na parceli št. 3327, k.o. Postojna (ID znak 2490-200-5), v izmeri 58,77 m2, last zastaviteljice po imenu Damijane Bole, stanujoče Kidričevo naselje 5, Postojna, zastavljeno v korist upnice: Posojilnice_bank Borovlje - Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170 Ferlach – Borovlje, matična številka 1900650000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 370.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero 3-mesečni Euribor + 2,0% letno in z datumom zapadlosti terjatve 30. 11. 2032.

AAA Zlata odličnost