Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

SV 513/11 Ob-3765/11 , Stran 1634
SV 513/11 Ob-3765/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 513/11 z dne 23. 6. 2011, je bila nepremičnina – poslovni prostor, številka 9, v 1. nadstropju objekta B, v izmeri 42,68 m2, v stavbi (nekdanji vojašnici v Melju) na naslovu Ulica heroja Šaranoviča 29, 2000 Maribor, številka stavbe 663, zgrajeni na parcelah ID znak: 655-422/10-0, 655-422/20-0 in 655-422/21-0 – vse katastrska občina 655 Melje; last dolžnika – zastavitelja Ajša d.o.o., s sedežem Ulica heroja Šaranoviča 29, 2000 Maribor, matična številka 1890441000, do 1/1, na podlagi prodajne pogodbe številka 478-158/2007-3, z dne 8. 5. 2007, sklenjene med njim, kot kupcem, in med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, kot prodajalcem, in zemljiškoknjižnega dovolila številka 478-158/2007-6 z dne 16. 5. 2007; zastavljena v korist upnice Banke Koper d.d., s sedežem 6000 Koper, Pristaniška ulica 14, matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do dolžnika – zastavitelja Ajša d.o.o. v višini 17.500,00 EUR s pripadki in z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 1. 6. 2014, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnika, nastale na temelju pogodbe o dolgoročnem kreditu številka 187/11-9192905 z dne 22. 6. 2011, ki je v originalu priloga zgoraj navedenega notarskega zapisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti