Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

SV 398/11 Ob-3764/11 , Stran 1634
SV 398/11 Ob-3764/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 398/11 z dne 22. 6. 2011, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje, št. 2, v 1. nadstropju desno večstanovanjskega objekta, na naslovu Limbuška cesta 24, 2000 Maribor, v skupni izmeri 83,94 m2, ID stavbe 50, ki stoji na parc. št. 1065/1, parc. št. 1065/2 in parc. št. 1065/3, k.o. 660 Studenci, katero sta zastavitelja Šajnovič Boris in Krebs Štefka pridobila na podlagi prodajne pogodbe, z dne 26. 1. 2011, sklenjene med Stavanja Milanom kot prodajalcem, ter Šajnovič Borisom in Krebs Štefko kot kupcema, zastavljena v korist banke – upnice: Hranilnica Lon, d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj, matična št. 5624908000, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne terjatve do kreditojemalca (dolžnika) in zastavitelja Šajnovič Borisa, solidarno porokinjo in zastaviteljico Krebs Štefko in solidarnega poroka Šajnovič Boštjana denarno terjatev v višini 40.000,00 EUR s pripadki in pogodbeno dogovorjeno obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka šestmesečnemu Euriborju, povečanem za pribitek v višini 2,50% točke na letni ravni – skupaj trenutno 4,169% na letni ravni; z morebitnimi zamudnimi obrestmi, oblikovanimi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi; z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve; z vračilom glavnice kredita v 324-mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega zadnjega v mesecu in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan 31. 5. 2038, oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz 7. člena pogodbe o stanovanjskem hipotekarnem kreditu številka 53-60220557.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti