Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Ob-3435/11 , Stran 1625
Ob-3435/11
»Na podlagi sklepa ustanovitelja in edinega družbenika družbe z omejeno odgovornostjo GRETIN, d.o.o., specializirana ekološka trgovina izdelkov in pridelkov slovenskih proizvajalcev, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Ljubljana, Cesta v Gameljne 6, 1211 Ljubljana – Šmartno, matična številka 3697924000, z dne 24. 5. 2011, o prenehanju družbe po postopku redne likvidacije in v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah, objavljamo začetek redne likvidacije in poziv upnikom. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg 2011/20257 dne 31. 5. 2011, pri subjektu vpisa GRETIN, d.o.o., specializirana ekološka trgovina izdelkov in pridelkov slovenskih proizvajalcev s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Ljubljana, Cesta v Gameljne 6, 1211 Ljubljana – Šmartno, matična številka 3697924000, vpisalo v sodni register Republike Slovenije začetek postopka redne likvidacije nad subjektom. Likvidacijski upravitelj v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od te objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih poslati na naslov: Janez Rozman, roj. 14. 8. 1946, stanujoč Kajuhova ulica 26, 1000 Ljubljana. Dolžniki se pozivajo, da takoj poravnajo dolgove do družbe.
Likvidacijski upravitelj Janez Rozman

AAA Zlata odličnost