Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Ob-3787/11 , Stran 1625
Ob-3787/11
Direktor družbe A.K.O.L.T.S., storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., s skrajšano firmo A.K.O.L.T.S. d.o.o., s sedežem Jagodju, Cesta v Jagodje 2, Izola, matična številka 1723243000, obvešča, da je bil dne 28. 6. 2011 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kopru predložen delilni načrt razdelitve družbe A.K.O.L.T.S. d.o.o. z ustanovitvijo nove družbe iz maja 2011. Direktor družbe družbenike, ki so že prejeli izvod delilnega načrta, in upnike opozarja na njihove pravice, kot jih opredeljuje 629. člen v zvezi s 586. člena ZGD-1, in sicer, da imajo od objave tega obvestila do dneva zasedanja skupščine družbe, ki bo odločala o soglasju k delitvi, pravico pregledati delilni načrt družbe A.K.O.L.T.S. d.o.o. z delitveno bilanco stanja prenosne družbe, otvoritveno bilanco stanja nove oddeljene družbe in otvoritveno bilanco stanja prenosne družbe po oddelitvi. Družba bo upniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz prejšnjega odstavka. Pred odločanjem o soglasju k delitvi bo direktor družbe A.K.O.L.T.S. d.o.o. predložil in razložil delilni načrt, prav tako pa bo družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od dneva sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine.
A.K.O.L.T.S. d.o.o. direktor Ivo Krebelj