Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Št. 100-9/2011-1503 Ob-3745/11 , Stran 1610
Št. 100-9/2011-1503 Ob-3745/11
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10 in 20/11) ter 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje (Uradni list, RS, št. 4/05), Občina Kočevje razpisuje delovno mesto direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki polega splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – aktivno znanje slovenskega jezika, – da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, – da ima najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področje dela muzeja, – da ima opravljen strokovni izpit iz muzejske stroke, – da ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, – da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik. Ob prijavi na razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program razvoja muzeja za mandatno obdobje. Direktor bo imenovan za dobo pet let. Razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kočevje, www.kocevje.si. Prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici, s pripisom: »Razpis za direktorja Pokrajinskega muzeja Kočevje – Ne odpiraj«, na naslov: Občina Kočevje, Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
Občina Kočevje

AAA Zlata odličnost