Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Ob-3730/11 , Stran 1610
Ob-3730/11
Na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07) – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09 in 15. člena Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Uradni list RS, št. 37/97), razpisuje Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje, delovno mesto direktorja/direktorice zavoda (ni reelekcija). Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na položaj direktorja/direktorice zavoda izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje, skladne s 33. členom Zakona o zavodih, 16. členom Zakona o izobraževanju odraslih ter 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer: – najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje; – pedagoško-andragoška izobrazba; – strokovni izpit; – najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih. Poleg pisnih prijav z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, mora kandidat/kandidatka priložiti življenjepis in program vodenja in razvoja zavoda za obdobje petih let ter pisno izjavo v skladu s 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in, da ni zoper njega/njo uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost. Od kandidata/kandidatke se pričakuje opravljen ravnateljski izpit (nasprotnem primeru ga mora, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, opraviti v enem letu po imenovanju). Prav tako se od kandidata/kandidatke pričakujejo organizacijske in vodstvene sposobnosti, aktivno znanje angleškega jezika ter izkušnje pri vodenju projektov. Mandat direktorja/direktorice zavoda je 5 let. Kandidati/kandidatke pošljejo pisne prijave z zahtevano dokumentacijo najkasneje v petnajstih dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Ljudska univerza Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje, z oznako »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Kandidati/kandidatke bodo o imenovanju obveščeni v zakonskem roku.
Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje

AAA Zlata odličnost