Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

, Stran 1295
Drugo preklicujejo
Abakus plus d.o.o., Ljubljanska cesta 24A, Kranj, štampiljko pravokotne oblike (5 cm X 2 cm), z besedilom: Abakus plus Informacijski inženiring d.o.o. gnx-319873 Anton Hudoklin s.p., Loka 18, Šentjernej, izvod licence Skupnosti za tovorno vozilo MAN - NM-A1-538, z veljavnostjo do 28. 9. 2012. gnk-319886 Asim Kopić s.p., Kardeljev trg 2, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št. 005958/MJ692-2-5331/2008, izdano na ime Putica Đuro, veljavnost od 26. 8. 2008 do 6. 7. 2009, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 2008. gnv-319850 Asim Kopić s.p., Kardeljev trg 2, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št. 005958/BGD69-2-4536/2008, izdana na ime Hamza Kopić, veljavnost od 2. 7. 2008 do 14. 8. 2011, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 2008. gnu-319851 Borut Rottmann s.p., Dalmatinska ulica 38, Maribor, licenco, št. 011212/BGD 74-4-6929/2006, za vozilo IVECO DAILY, reg. številka MB F4-50Z. gnl-319885 Branimir Čivić s.p. Taksi, Društvena ulica 26, Ljubljana, izvod licence št. 012335/001, ser. št. 01023412, izdala OZS dne 1.6.2010, z veljavnostjo do 1.6.2015. gne-319842 Center za socialno delo Kočevje, Ljubljanska cesta 25, Kočevje, štampiljko okrogle oblike, z odtisnjenim grbom RS in vsebino: Rebublika Slovenija Center za socialno delo Kočevje 3. gnr-319854 Cvajnar Jaka, Dimičeva ulica 3, Medvode, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani. gng-319865 Dark Trans d.o.o., Šalara 27, Koper - Capodistria, licenci za tovorno vozilo, izdala Gospodarska zbornica, GE 004241/02607/004, serijska št. G 0306373 in GE 004241/02607/023, serijska št. G 0306392. gnz-319896 Homar Janez, Vrhpolje pri Kamniku 19, Kamnik, preklic nacionalne poklicne kvalifikacije za voznike NPK, izdal CPU Ljubljana. gnb-319870 Jović Željko, Pavšičeva ulica 18, Logatec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023608002, izdal Cetis d.d. gni-319841 Jukić Nuraga, Preloška cesta 2, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027980000. gni-319838 Kobal Transporti d.o.o., Trtnikova ulica 11, Ljubljana - Polje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030135000, za voznika Bečić Eldina. gnj-319891 Koritnik Rok, Krekova ulica 26, Komenda, študentsko izkaznico, št. 19352135, izdala Ekonomska fakulteta. gnp-319831 Kramberger Dejan, Žaucerjeva 22, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19845530, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gns-319828 Kuplenk Simon, Podpeška cesta 185, Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 23070441, izdala Fakulteta za strojništvo. gnk-319861 Langerholc Tina, Stara Loka 139A, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 01006109, izdala Pedagoška fakulteta. gne-319867 Marinčič Matjaž, Cikava 37, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19843681, izdala Ekonomska fakulteta. gnl-319889 Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, okrogel žig (premer 34 mm) z grbom RS v sredini. Zunanji napis: REPUBLIKA SLOVENIJA, notranji. MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, pod grbom. LJUBLJANA, pod napisom: LJUBLJANA je št žiga: 30. Ob-3218/11 Oražem Tina, Na pesek 37, Sodražica, študentsko izkaznico, št. 04040045, izdala Fakulteta za upravo. gnc-319869 Planinšek Vojko, Breg pri Polzeli 52, Polzela, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028341000, izdajatelj Cetis Celje. gnq-319855 PRE-TRGO d.o.o., Tomšičeva ulica 32, Slovenj Gradec, licence, št. GE002306/00542, za vozilo M.A.N. 19.414 FLS, registrska številka SG 14-86 R. gnm-319859 Prospere d.o.o., Zalog pri Škofljici 18A, Škofljica, štampiljko pravokotne oblike, v velikosti 35 X 30 mm, z besedilom Prospere d.o.o. zavarovalniško zastopanje, Zalog 18A, 1291 Škofljica (besedilo je obkrženo z elipso), št. 1–4 in 6–17. gnc-319894 Shafikova Khadicha, Prešernova cesta 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19516588, izdala Ekonomska fakulteta. gnk-319811 Skopec Sara, Opekarska 33, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 19521196, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnh-319864 Tatarević Adnan, Bihačka b.b, 77240 Bosanska Krupa, Bosna in Hercegovina, certifikat o NPK Šolskega centra Celje, št. IZO-07/358, leto izdaje 2007. gnn-319862 Vratarič Karlo, Černelavci, Travniška 5, Murska Sobota, potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovodjo, izdano na ime Karlo Vratarič, veljavnost od 22. 4. 2004, izdala Trgovinska zbornica Slovenije, leto izdaje 2004. gng-319815 Zavec Martina, Bukovci 177, Markovci, potrdilo o opravljenem preizkusu o varstvu pri delu s traktorjem in traktorskimi priključki. gnn-319883 Žlebnik Peter, Grušovlje 9, Rečica ob Savinji, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500000597000, izdajatelj Cetis Celje. gnv-319875

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti