Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

, Stran 1294
Spričevala preklicujejo
Adlešič Jan, Zadružna ulica 24, Ljubljana, indeks, št. 18081378, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnt-319827 Bencik Mija, Glavna ulica 114, Lendava - Lendva, spričevalo 3. letnika DSŠ Lendava, izdano leta 2010. gnb-319820 Bezgovšek Marija, Požnica 7, Laško, spričevalo 3. letnika Srednje šole Borisa Kidriča Celje, izdano leta 1989. gnk-319836 Bilušić Mario, Ulica Kozjanskega odreda 15, Rogaška Slatina, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Slovenska Bistrica, izdano leta 2004, 2005, 2005. gnn-319858 Bobovnik Darja, Pongrac 143, Griže, spričevalo 8. razreda VIO Žalec TOZD OŠ Slavko Šlander Prebold, št. 283/V, izdano leta 1987, izdano na ime Babič Darja. gnh-319814 Brancelj Urška, Gor. Brezovica 4, Preserje, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2008. gnp-319881 Brancelj Urška, Gor. Brezovica 4, Preserje, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2009. gns-319882 Burgar Branko, Dvorje 95A, Cerklje na Gorenjskem, indeks, št. 12180045342, izdala Višja strokovna šola Škofja Loka, leto izdaje 2008. gnc-319819 Cerjak Vid, Hacquetova ulica 9, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Vodice, izdano leta 2009. gnj-319887 Cerovšek Marija, Ulica na Livado 22, Šmarje pri Jelšah, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole Boris Kidrič Celje, izdano leta 1984, 1985, 1986, izdano na ime Arlič Marija. gnr-319879 Černe Katja, Naselje Slavka Černeta 1, Kranjska Gora, spričevalo 2. letnika BC Naklo, Strahinj 99, Naklo. gnq-319880 Dobrovc Mateja, Škofja vas 52C, Škofja vas, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške šole Celje, št. 127, izdano leta 1993. gns-319878 Fajdiga Andraž, Kajuhova ulica 42, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika, maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Moste. gnu-319876 File Lori, Medijske Toplice 17, Izlake, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje vrtnarske šole Celje, izdano leta 1997, 1998, izdano na ime Šifrer Loredana. gne-319817 Fridrih Božo, Mladinska ulica 9, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu SCTPU Murska Sobota - gimnazija, št. S/1981-82, izdano leta 1982. gnd-319818 Golob Dejan, Nunska Graba 20, Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 1997. gnd-319893 Gorjak Nik, Prisojna cesta 3, Radenci, letno spričevalo 2003/2004 Ekonomske šole Murska Sobota, leto izdaje 2004. gny-319897 Grandošek Irena, Kamniška ulica 7, Maribor, indeks, št. PI000002, izdala Teološka fakulteta. gnl-319810 Hadžič Adnan, Kvedrova cesta 6, Koper - Capodistria, spričevalo 1. in 3. letnika SGTŠ Izola, smer gostinski tehnik. gnj-319812 Hauptman Jasmina, Destrnik 23, Destrnik, spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika ter maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj, izdano leta 2005, 2006, 2007 in 2008. gnb-319845 Hrnčič Luka, Zoisova ulica 48, Kranj, spričevalo 1. letnika Šole za strojništvo Škofja Loka, izdano leta 2004. gne-319892 Janežič Ajda, Zalog 86, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 3. letnika Srednje šole Jesenice, izdano leta 2010. gnd-319868 Jelen Žiga, Breg pri Polzeli 90, Polzela, spričevalo 2. letnika Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, izdano leta 2009/2010. gnj-319837 Jeram Domen, Spodnja Senica 32b, Medvode, spričevalo 1. in 2. letnika ŠC Ljubljana, izdano leta 2007 in 2008. gnl-319860 KalužaTaja, Ulica borcev 1, Maribor, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Draga Kobala, Maribor, izdano leta 2010. gnx-319823 Kamenšek Tadej, Školova 7, Novo mesto - Krka, spričevalo 3. letnika Splošne gimnazije Novo mesto, št. osebnega lista 105, izdano leta 2010. gnz-319821 Kamin Vinko, Gorenja vas 5, Velika Loka, spričevalo od 1. do 8. razreda Osnovne šole Trebnje. gny-319822 Kastelic Jasmina, Brezovica pri Mirni 5, Mirna, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta 2010. gno-319857 Kocijan Sabrina, Klemenova ulica 108, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2006. gnn-319808 Kodelja Branko, Lože 56, Vipava, maturitetno spričevalo Srednje kmetijske šole, izdano leta 1979. gnw-319824 Krampelj Boris, Ulica S. Brenčiča 11, Ptuj, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj. gnz-319846 Kresnik Nejc, Legenska cesta 43, Slovenj Gradec, spričevalo 1. letnika Šolskega centra v Slovenj Gradcu, PTI program ekonomski tehnik, Srednja ekonomska šola, Slovenj Gradec, izdano leta 2010. gny-319847 Lipičnik Valentina, Okrogarjeva 5, Celje, spričevalo 3. letnika Srednje šole Borisa Kidriča Celje, izdano leta 1993, izdano na ime Glažar Valentina. gnl-319835 Mandić Kristina, Maistrova ulica 7, Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano leta 2003. gno-319832 Medved Patricija, Sitarjevška cesta 27, Litija, spričevalo 3. letnika SEŠ Ljubljana, izdano leta 2010. gns-319853 Mehanović Muhamed, Novi Log 19e, Hrastnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in naravoslovne šole Ajdovščina, izdano leta 1991. gnf-319866 Mihič Marko, Čentur 2M, Marezige, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključni izpit Srednje lesarske in gozdarske šole Postojna, izdano leta 1992, 1993, 1994, 1995. gnp-319856 Mitrović Radivoje, Magašići bb, Bosna in Hercergovina, diplomo Srednje šole mehanikov in voznikov. gnh-319839 Oberč Blaž, Stari trg 1, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2000. gnq-319830 Prepeluh Klara, Pot v dolino 41 c, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, Roška cesta, izdano leta 2009. gnr-319829 Rojac Marko, Prisoje 8, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ Izola, izdano leta 1996. gnc-319844 Sagadin Mario, Kardeljeva 80, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole elektrotehniške in rač. usmeritve Maribor, št. 930/1504, izdano leta 1984. gnt-319852 Selan Andrej, Slatno 7, Dol pri Hrastniku, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Celje, Poklicne tehniške, elektro in kemijske šole, št. 388-E, izdano leta 2001. gno-319807 Seliškar Klemen, Pot na Plešivico 4, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, izdano leta 2008/2009. gnz-319871 Sklepić Ivan, Celovška 263, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol Ljubljana, Poklicna elektro šola, izdano 9. 6. 1980, pod št. 35/80. gni-319813 Soldat Petra, Cankarjeva 3, Krško, indeks, št. 11140120727, izdala Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja strokovna šola, leto izdaje 2005. gnv-319825 Šneberger Anže, Kermaunerjeva ulica 17, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana, izdano leta 2007. gng-319840 Teodorović Jasna, Žagarjeva 1, Tolmin, spričevalo (obvestila o uspehu) Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, Likovna gimnazija, Ljubljana, 1. letnik 1998/1999, 2. letnik 1999/2000. gnb-319895 Vilhar Maša, Veliki Otok 23, Postojna, diplomo Fakultete za organizacijske vede v Kranju, leto izdaje 1990, št. 5422, izdana na priimek Sever Maša. gnt-319877 Vogrinc Kovačič Lilijana, Primožičeva 36, Ljubljana - Črnuče, spričevalo 3. letnika Srednješolskega centra tehniško-pedagoške usmetitve, št. matičnega lista I./1832, izdano leta 1982/83, izdano na ime Vogrinc Lilijana. gnn-319833 Vogrinc Kovačič Lilijana, Primožičeva 36, Ljubljana - Črnuče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednješolskega centra tehnično-pedagoške usmeritve, izdano leta 1983/84, izdano na ime Vogrinc Lilijana. gnm-319834 Vurnik Navinšek Lara Gea, Ulica bratov Učakar 66, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2007, 2008 in 2010. gni-319888

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti