Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3286/11 , Stran 1269
Ob-3286/11
Popravek
V sklicu 15. seje skupščine delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 37, dne 20. 5. 2011, pod številko Ob-3133/11, se zaradi napake pri objavi, popravi besedilo pod točko št. 2 in točko št. 3.1. (2. točka) tako, da se čistopis glasi: 2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., za leto 2010 in pozitivnim stališčem k poročilu revizijske hiše Deloitte revizija, d.o.o., za poslovno leto 2010, potrditvijo letnega poročila za leto 2010 na 15. seji nadzornega sveta dne 13. 4. 2011 in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. 3.1. 2. Za druge rezerve se nameni 308.584,86 evrov bilančnega dobička. Dividende v skupnem znesku 1.829.145,01 evrov se izplačajo v enkratnem znesku najkasneje v roku treh mesecev po sprejemu sklepa skupščine vsem delničarjem, ki bodo na dan 29. 6. 2011 vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana.
Aerodrom Ljubljana, d.d. Bernarda Trebušak članica uprave Zmago Skobir predsednik uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti