Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 35200-0013/2011 Ob-3279/11 , Stran 1266
Št. 35200-0013/2011 Ob-3279/11
Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, Slov. Konjice, na osnovi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem z dne 5. 1. 2011, objavlja
javno ponudbo
o prodaji stanovanja
Prodaja stanovanja št. 5. E, na Kajuhovi ulici 2, Slov. Konjice v skupni izmeri 60,68 m2, k.o. 1115 – Slov. Konjice, ID znak stanovanja 1115-1208-5. Vrednost stanovanja po cenitvi z dne 9. 5. 2011 znaša 47.997,10 EUR. Pogoji javne ponudbe: 1. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. 2. Plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh po overovitvi pogodbe. 3. Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi ponudnik oziroma kupec. 4. Občina Slov. Konjice si pridržuje pravico,da ne izbere nobene ponudbe. 5. Ponudbe se lahko oddajo v zapečateni kuverti v roku 15 dni po javni objavi, na naslov Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, Slov. Konjice, s pripisom »Ne odpiraj - Javna ponudba za prodajo stanovanja. 6. Komisija pri Občini Slov. Konjice bo vse prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji in v roku 3 dni po odpiranju obvestila vse ponudnike. 7. Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko dobite na Občini Slov. Konjice, pri predsedniku komisije Plankl Zdenku ali na tel. 757-33-73.
Občina Slovenske Konjice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti