Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 511000023 Ob-3285/11 , Stran 1258
Št. 511000023 Ob-3285/11
V skladu s 34. in 42. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), 27., 30. in 32. člena Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 107/05 in 50/06) in sklepom Sveta zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske z dne 24. 5. 2011, Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, razpisuje prosti delovni mesti: 1. Direktor zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske (m/ž). Kandidat mora poleg zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba zdravstvene, ekonomske, organizacijske ali pravne smeri, – najmanj pet let delovnih izkušenj v zdravstvu, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica. Kandidat za direktorja zavoda mora k svoji prijavi priložiti program razvoja OZG. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. 2. Strokovni vodja zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske (m/ž). Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba medicinske smeri, – opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda, – najmanj pet let delovnih izkušenj v zdravstvu, – aktivno znanje slovenskega jezika. Kandidat za strokovnega vodjo mora k svoji prijavi priložiti program strokovnega razvoja OZG. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisna vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se pošlje priporočeno v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, s pripisom »Za razpis direktorja zavoda – Ne odpiraj« ali s pripisom »Za strokovnega vodjo zavoda – Ne odpiraj«. Prijava je pravočasna, če je bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 6. 6. 2011. O izbiri bodo kandidati obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti