Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3205/11 , Stran 1258
Ob-3205/11
Na podlagi 35. člena Statuta Doma starejših občanov Črnomelj (v nadaljevanju: dom), št. 7-3/2003, z dne 29. 3. 2004 je Svet Doma starejših občanov Črnomelj (v nadaljevanju: svet), dne 18. 5. 2011 sprejel sklep o razpisu za imenovanje direktorja. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG): a. izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, javno listino o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda, dokazila o delovnih izkušnjah), 2. kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 10 dni po njegovi objavi. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Imenovanje kandidata za direktorja doma bo svet izvedel na osnovi proučitve priloženih dokazil. Svet se na osnovi prostega preudarka lahko odloči tudi za dodatne načine pridobivanja informacij o primernosti kandidatov (razgovori, ugotavljanje poslovodnih in strokovnih lastnosti kandidatov, reference in podobno). 3. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo, ali naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej. Kandidati morajo podati vloge, s priloženimi prilogami in dokazili, v pismeni obliki, po pošti, na naslov: Svet doma starejših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj, s pripisom »razpis za direktorja«. Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Svet Doma starejših občanov Črnomelj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti