Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Ob-3201/11 , Stran 1258
Ob-3201/11
V skladu z 31. členom Postopkovnika za imenovanje direktorja Bolnišnice Topolšica Svet zavoda Bolnišnice Topolšica ponovno objavlja prosto delovno mesto direktorja Bolnišnice Topolšica (m/ž) za 4-letno mandatno obdobje. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba medicinske smeri z opravljenim specialističnim izpitom iz interne medicine, – najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji in sposobnostmi, – aktivno znanje slovenskega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije. Kandidati naj pisni vlogi priložijo naslednja dokazila: – kopijo diplome, – kopijo potrdila o opravljenem specialističnem izpitu iz interne medicine, – kopijo delovne knjižice, – dokazila o organizacijskih in upravljalskih znanjih in sposobnostih, – kopijo osebnega dokumenta. Kandidati naj predložijo tudi program dela in razvoja bolnišnice. Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici, na naslov Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, s pripisom »Za razpis direktorja – Ne odpiraj«. Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov do vključno 10. 6. 2011. Prijava je pravočasna tudi, če je bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 10. 6. 2011. E-naslov za pojasnila: blanka.brglez@b-topolsica.si. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po seji Sveta Zavoda.
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti