Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

Št. 142/2011 Ob-3280/11 , Stran 1253
Št. 142/2011 Ob-3280/11
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04) objavlja Občina Radlje ob Dravi
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2011, ki jih bo občina sofinancirala iz občinskega proračuna
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi. 2. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi. 3. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov na področju turizma, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Radlje ob Dravi, – so registrirani po Zakonu o društvih, – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih, – imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov, – imajo potrjen program s strani upravnega odbora. 4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04). 5. Roki in način prijave Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Prijava na javni razpis – Področje turizma«, in sicer najkasneje 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v prostorih občine. 6. Vsebina vloge Vloga mora vsebovati: – izpolnjen obrazec Prijava na razpis; – preglednico izvedenega programa (B-1); – poročilo o izvedbi programa društva (B-2) za vsak izveden samostojni program; – program društva za leto 2011; – finančno poročilo za leto 2010; – kopijo potrjenega (s strani DURS) zaključnega računa za leto 2010. 7. Informiranje kandidatov: Zahtevane obrazce in pravilnik dobite na sedežu občine, v času uradnih ur ter na spletni strani občine, www.radlje.si. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe o sofinanciranju programov na področju turizma v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o izbiri.
Občina Radlje ob Dravi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti