Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

, Stran 1003
Drugo preklicujejo
Avtobusni prevozi Rižana, Rižana 35, Dekani, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020040000, za voznika Deluh Riharda, izdajatelj Cetis d.d. gnz-319396 Avtotransport Kovačič d.o.o., Grm 12, Trebnje, dovolilnice, št. 0004857, za državo Hrvaška, oznaka države HR. gnh-319414 Bratož Matic, Linhartova cesta 42, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19451097, izdala Ekonomska fakulteta. gnv-319400 CPM d.d. veljavnost 92 izvodov licence Skupnosti št. GE003190/00858 in veljavnosti generalne licence Skupnosti št. GE003190/00858. Ob-2591/11 Demić Anja, Ob sotočju 10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala SGGEŠ v Ljubljani. gnh-319364 Džaić Sašo, Stara cesta 6, Logatec, študentsko izkaznico, št. 19358358, izdala Ekonomska fakulteta. gno-319332 Fras Matjaž, Na obrežju 6, Ptuj, potrdilo o opravljenem preizkusu znanja (jezika), izdano na ime Fras Matjaž, veljavnost od 2005 dalje, izdajatelj RS - Državni izpitni center, št. Z051/J42/603116 (izpit angleščina), leto izdaje 2005. gni-319363 Grilc Andrej, Podsreda 80, Domžale, študentsko izkaznico, št. 37000856, izdala Veterinarska fakulteta. gnk-319411 Grum Katarina, Celovška cesta 147, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19825147, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnz-319371 Helbl Jurij, Dobrava 1, Radlje ob Dravi, študentsko izkaznico, št. 37000772, izdala Veterinarska fakulteta. gnt-319402 Hribar Nataša, Ulica Florjana Pohlina 3, Žalec, študentsko izkaznico, št. 11100616, izdala Fakulteta za zdravstvo. gnf-319366 Jakovac Barbara, Jamnikova 3, Ruše, obvestila o uspehu 4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, leto izdaje 2010. gng-319340 Jamšek Kaja, Goče 85, Vipava, študentsko izkaznico, št. 41040047, izdala Medicinska fakulteta. gnl-319385 Johannessen Ingrid, Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gno-319357 Jovanović Miloš, Streliška 37, Ljubljana, študentsko izkaznico, izdala Ekonomska fakulteta. gnw-319349 Jurgec Marko, Velika Pirešica 37, Žalec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017090000, izdal Cetis d.d. gnu-319401 Lah Mia, Vipavski Križ 1J, Ajdovščina, dijaško izkaznico, izdala Škofijska gimnazija Vipava, št. 0006038420. gnn-319408 Lavtar Klara, Zali Log 31, Železniki, študentsko izkaznico, št. 11060436, izdala Zdravstvena fakulteta Ljubljana. gnd-319343 Marčič Andrej, Ulica frankolovskih žrtev 27, Celje, študentsko izkaznico, št. 19706855, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gno-319382 Markovič Vitomir, Ljutomerska cesta 21, Radenci, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018744000, izdajatelj Cetis d.d. gne-319392 Miličević Boban, Dunajska cesta 106, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št. 0828/9846159, veljavno od 2. 11. 2009 do 1. 11. 2012. gnu-319351 Mirko Tovornik s.p., Podgrad 15D, Šentjur, licence, št. 8605/010, za tovorno vozilo, registrska številka CE NA-610. gnd-319347 Peter Skaza s.p., Gaberke 309, Šoštanj, licence, št. 001, za vozilo volvo, registrska številka CE-N1-858. gne-319417 Peter Skaza s.p., Gaberke 309, Šoštanj, licence, št. 004, za vozilo volvo, registrska številka CE-26-64V. gnd-319418 Podboj Maja, Studeno 83, Postojna, dijaško izkaznico, izdala Škofijska gimnazija Vipava, izdajatelj Ceris. gnp-319356 Robič Jure, Na gmajni 12, Ljubečna, študentsko izkaznico, št. 41040006, izdala Medicinska fakulteta. gnc-319419 Rojs Bojan, Gregorčičeva ulica 3, Maribor, pooblastilo o zastopanju, izdano na ime Radovan Šetina, veljavnost od 1. 7. 2007, izdajatelj Bojan Rojs, leto izdaje 2007. gnm-319359 Skarlovnik Srečko, Kovaška cesta 38, Zreče, orožni list, št. OL 00510000357; št. OL: OROL0032733, izdajatelj UE Slovenske Konjice, datum izdaje 20. 12. 2002. gnv-319375 Širovnik Janja, Gubčeva ulica 33, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 37000885, izdala Veterinarska fakulteta. gnp-319406 T.L. Sirk d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica, dovolilnice, št. 0004455, za državo 11, oznaka države 191. gnj-319341 Taksi prevozi Gašper Zule s.p., Ulica Hermana Potočnika 39, Ljubljana, izvod licence za vozilo št. 011257 - 001 izdan pri OZS, dne 15. 3. 2007, z veljavnostjo do 15. 3. 2012 in izvod licence za vozilo št. 011257/002, izdan pri OZS, dne 12. 10. 2007, z veljavnostjo do 15. 3. 2012. gny-319334 Transpartner d.o.o., Mednarodni prehod 1, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, bosanska dovolilnica, št. 1010529 in turška dovolilnica, št. 701226. gns-319403 Verk Barbara, Glinškova ploščad 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 37000894, izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani. gnz-319346 Vidic Stanislav s.p., Črmošnjice 53/A, Novo mesto, licence, št. 008092, za vozilo MAN 26464, registrska številka NM E3-990. gni-319342 Zaletelj Iztok, Hafnarjeva pot 40, Kranj, digitalno tahografsko kartico, št. 107050001102500, izdajatelj Cetis d.d. gnn-319358 Zidar Dejan, Lesično 69, Lesično, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500019461000, izdajatelj Cetis Celje. gnt-319377 Živic Iztok, Dunajska cesta 421, Ljubljana, potrdilo o opravljenem tečaju tesar/krovec, izdala Poklicna gradbena šola, leta 1997. gnb-319395