Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

, Stran 1003
Spričevala preklicujejo
Babič Alen, Babiči 42d, Marezige, spričevalo 5. razreda OŠ Ivana Babiča Jagra. gne-319367 Bosković Sretena, Slavka Gruma 1, Novo mesto - Krka, spričevalo Kmetijske šole Grm, Sevno, izdano leta 1995/1996, izdano na ime Banjac Sretena. gnr-319354 Božič Ines, Imovica 29, Lukovica, spričevalo 3. letnika Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana. gnr-319404 Confidenti Tatjana, Staretova ulica 22, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 1997, izdano na ime Škrabec Tatjana. gng-319365 Čelec Matic, Dol pri Borovnici 91, Borovnica, spričevalo o končani OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, izdano leta 2005. gnm-319384 Fras Jure, Ptujska cesta 15A, Gornja Radgona, maturitetno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, št. I/3195-94/03, izdano leta 2003. gnj-319362 Gril Mateja, Grčarice 35A, Dolenja vas, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Ljubljana, št. 1220/III, izdano leta 2005/2006. gnh-319389 Hočevar Rok, Ilovški štradon 61, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole tiska in papirja. gnq-319405 Jakovac Barbara, Jamnikova 3, Ruše, preklic GNO-319082, objavljenega v Ur. l. RS, št. 26/11. gnh-319339 Jamšek Jure, Negastrn 5, Moravče, indeks, št. 18041336, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gni-319388 Japič Suvad, Podlubnik 160, Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Kranj, izdano leta 2001/2002. gnu-319376 Jovanovič Nebojša, Gabrje, Gomile 30, Brusnice, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Novo mesto, izdano leta 1999. gnc-319344 Končan Peter, Ljubljanska cesta 16, Škofja Loka, spričevalo 2. in 3. letnika Šolskega centra Škofja Loka, smer avtomehanik IV. stopnja, izdano leta 1991/1992, 1992/1993. gnb-319420 Končan Peter, Ljubljanska cesta 16, Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Škofja Loka, smer strojni tehnik, V. stopnja, izdano leta 1990/1991. gnz-319421 Koren Sabina, Silova 30, Velenje, spričevalo 3. letnika SŠ Borisa Kidriča Celje, izdano leta 1992, izdano na ime Jevšnik Sabina. gnx-319373 Koren Sabina, Silova 30, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu SŠ Borisa Kidriča Celje, št. 1/645, izdano leta 1992, izdano na ime Jevšnik Sabina. gnw-319374 Koselj Monika, Doslovče 5C, Žirovnica, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, poklicno-tehniško izobraževanje, gostinsko-turistični tehnik, izdano leta 2007/2008. gnf-319391 Krof Anita, Javornik 24, Ravne na Koroškem, diplomo Srednje šole Borisa Kidriča Celje, tekstilno-tehnološka usmeritev, leto izdaje 1989, št. III-A/1213. gnl-319360 Lekše Leja, Trg svobode 9, Tržič, maturitetno spričevalo Srednje šole Muta, izdano leta 2006. gnq-319380 Likar Nejc, Cesta 18. aprila 5, Vipava, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta 2009. gnd-319393 Mencin Antea, Gabrijele 53, Krmelj, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole Ljubljana, izdano leta 2007/2008. gnq-319355 Miloševič Ingrid, Ulica ob igrišču 14, Murska Sobota, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Murska Sobota, administrator, izdano leta 2005/2006. gnc-319369 Milovanović Đurđa, Ulica Srpske vojske 270A, 76300 Bjelina, Hrvaška, spričevalo 1. in 2. letnika ŽIC Jesenice - obdelava kovin in upravljanje strojev, izdano leta 1986/1987, 1987/1988. gnn-319383 Mirnik Boštjan, Železno 18D, Žalec, diplomo Srednje tehniške šole Celje, leto izdaje 2004. gnb-319370 Oražem Roman, Prijateljeva ulica 36, Škofljica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske in strojne šole Maribor. gnn-319333 Orešič Mateja, Trojane 24, Trojane, spričevalo 3. letnika Srednje upravno administrativne šole Ljubljana, izdano leta 2010. gnk-319386 Pahor Marko, Vremšakova 1, Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1984. gnv-319350 Pahor Marko, Vremšakova 1, Kamnik, diplomo št. 95, izdala Srednja elektrotehniška šola v Ljubljani dne 29. 6. 1984. gnd-319368 Pevec Vladimir, Prvomajska 7, Čakovec, Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbena šola v Ljubljani, izdano leta 1969. gni-319413 Rakar Matej, Šared 13, Izola - Isola, spričevalo 3. letnika SEPŠ Koper, izdano leta 2005. gny-319372 Robič Tina, Finžgarjevo naselje 17, Gozd Martuljek, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenice, izdano leta 2009. gnp-319381 Smolej Tamara, Podkoren 2, Kranjska Gora, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jesnice, izdano leta 2004. gnx-319398 Smolej Tamara, Podkoren 2, Kranjska Gora, spričevalo o končani OŠ Kranjska Gora, izdano leta 2001. gny-319397 Vertačnik Zala, Skaručna 4, Vodice, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Vodice, izdano leta 2009. gnx-319423 Vidrih Jelka, Hrib 15, Vrhnika, spričevalo 7. razreda OŠ Ivana Cankarja, izdano leta 2009. gno-319407 Vuković Dejan, Ižanska cesta 438 H, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina, izdano leta 2004. gnw-319399 Žerjav Marjan, Male Dole 37, Vojnik, spričevalo 3. letnika in diplomo Srednje kovinarsko-strojne in metalurške šole Štore, leto izdaje 1984, št. 2. gns-319378 Žibert Bojan, Poklek nad Blanco 47A, Blanca, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in strokovne šole Krško, izdano leta 2007. gnr-319379

AAA Zlata odličnost