Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

N 103/2010 Os-2324/11 , Stran 1002
N 103/2010 Os-2324/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Novi Gorici, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Koršič Cirila Silvestra, rojenega 1. 7. 1884, Solkan 348, Solkan, ki ga zastopa Center za socialno delo Nova Gorica. O pogrešanem razen podatka, da se je rodil dne 1. 7. 1884 Koršič Andreju in Koršič Mariji, rojen Komel ter izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek. Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Koršič Cirila Silvestra, rojenega 1. 7. 1884, Solkan 348, Solkan, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 25. 3. 2011