Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

N 64/2010 Os-2187/11 , Stran 1002
N 64/2010 Os-2187/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Zotti Rolanda, Stradone della Mainizza 20, 34170 Gorica, Italija, ki ga zastopa odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Ferfolja Marijo Ano, rojeno Dugar, neznanega bivališča, ki jo zastopa Center za socialno delo Nova Gorica. O pogrešani, razen podatka, da je bila rojena dne 3. 3. 1868, v Bodrežu, Dugar Martinu in Mariji, da je sklenila zakonsko zvezo dne 7. 7. 1909, v Brestovici pri Komnu s Ferfolja Jožetom, ter izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek. Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešane Ferfolja Marije Ane, rojene Dugar, neznanega bivališča, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 7. 2. 2011