Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

N 90/2010 Os-2469/11 , Stran 1002
N 90/2010 Os-2469/11
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se vodi postopek v nepravdni zadevi predlagateljice Rade Krajnc, Malči Beličeva 60, Ljubljana, zaradi razglasitve pogrešanega Franca Krajnca, rojenega 11. 10. 1943, v Vodrancih, Ormož, z zadnjim znanim prebivališčem Kmetijska šola, Šentjur pri Celju, za mrtvega. Pogrešani se je rodil očetu Jožefu Krajncu in materi Angeli Krajnc, v Vodrancih, Ormož. Pogrešani je nazadnje prebival v Kmetijski šoli, Šentjur pri Celju. Dne 17. 12. 1962 se je zaposlil pri Splošni plovbi Piran, ki je dne 24. 9. 1963 izdala odločbo, v kateri je Francu Krajncu prekinila delovno razmerje, ker je samovoljno zapustil delovno mesto na ladji Gorenjska. Delovno razmerje je prenehalo dne 21. 9. 1963. Od takrat se je o pogrešanem izgubila vsakršna sled, saj je mati pogrešanega leta 1972 vsa pisma, ki mu jih je pisala, dobila vrnjena nazaj. V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega Franca Krajnca, naj se oglasi, če je živ. Prav tako pozivamo vse druge, ki kaj vedo o njem in o njegovem življenju, naj se javijo Okrajnemu sodišču v Ljubljani v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, ker bo sodišče po poteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 3. 2011