Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

P 2989/2010 Os-2085/11 , Stran 1001
P 2989/2010 Os-2085/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Daimler AC Leasing d.o.o., finančni zakup, Baragova 5, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Čad iz Ljubljane, proti toženi stranki Božo Pečnik, zadnje znano prebivališče Ludranski vrh 8, Črna na Koroškem, zaradi plačila 24.762,70 EUR s pp, dne 7. 3. 2011 sklenilo: predlogu tožeče stranke se ugodi in se toženi stranki postavi začasni zastopnik, odvetnik Matjaž Čebular, Hacquetova 6, Ljubljana. Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 3. 2011