Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

P 189/2010 Os-2377/11 , Stran 1001
P 189/2010 Os-2377/11
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke Iztoka Božiča, stanujočega Ulica Anke Salmič 37, p. Leskovec pri Krškem, ki ga zastopa odvetnik Zoran Dular iz Krškega, zoper tožene stranke Marijo Božič, stanujoča Trška gora 25, p. Krško, sedaj neznanega naslova, Janeza Božiča, stanujoč Cesta 4. julija 40, p. Krško, Martina Božiča, stanujoča Vršac 37, p. Vršac, Rep. Srbija in Antonijo Božič, stanujoč Ulica Anke Salmičeve 37, p. Leskovec pri Krškem, zaradi ugotovitve lastninske pravice, izven naroka dne 23. 3. 2011 sklenilo: toženi stranki Mariji Božič, stanujoči Trška gora 25, p. Krško, sedaj neznanega naslova, se postavi začasna zastopnica odvetnica Marija Vrisk iz Krškega, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 189/2010.
Okrajno sodišče v Krškem dne 23. 3. 2011