Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

P 155/2010 Os-2376/11 , Stran 1001
P 155/2010 Os-2376/11
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožečih strank Janeza Emeršiča, stanujočega Podulce 28, p. Raka, in Matjaža Tičarja, stanujočega Koritnica 1, p. Raka, ki ju zastopa odvetnica Sabina Pavlin iz Novega mesta, zoper tožene stranke Antona Tomažina in ostale, zaradi ugotovitve lastninske pravice s priposestvovanjem vsp. 450,00 EUR, izven naroka dne 11. 2. 2011 sklenilo: toženi stranki Alojziji Grabnar se postavi začasna zastopnica odvetnica Marija Vrisk iz Krškega, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 155/2010.
Okrajno sodišče v Krškem dne 11. 2. 2011