Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

P 155/2010 Os-2375/11 , Stran 1001
P 155/2010 Os-2375/11
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku Bojanu Trampuš, v pravdni zadevi tožečih strank Janeza Emeršiča, stanujoč Podulce 28, p. Raka, in Matjaža Tičarja, stanuj Koritnica 1, p. Raka, ki ju zastopa odvetnica Sabina Pavlin iz Novega mesta, zoper tožene stranke Antona Tomažina, stanujoč Breze 21, p. Raka, Grabnar Alojzijo, stanujoča Ardro 11, p. Raka, Maznik Nežo, stanujoča Veliki Koren 2, p. Raka, Hostar Marijo, stanujoča Površje 8, p. Raka, Tomažin Terezijo, stanujoča Raka 41, p. Raka, Žarn Valentino, stanujoča Podluce 31, p. Raka, Kokolj Jožeta, stanujoč Paviščeva 30, p. Ljubljana, Kokolj Štefanijo, stanujoča Šoferska ulica 100, p. Krško, vsi sedaj neznanega naslova, in tožene stranke Kurnik Jožefo, Zagreb, Hrvaška, Tomažin Jožeta, ZDA, Tomažin Rozalijo, ZDA, Kokolj Elizabeto, Kokolj Alojzijo, Kokolj Rudolfa in Kokolj Marijo, vsi Sv. Elizabeta – Haloze, zaradi ugotovitve lastninske pravice s priposestvovanjem vsp. 450,00 EUR, izven naroka dne 31. 1. 2011 sklenilo: toženim strankam Antonu Tomažinu, Maznik Neži, Hostar Mariji, Tomažin Tereziji, Žarn Valentini, Kokolj Jožetu, Kokolj Štefaniji, Kurnik Jožefi, Tomažin Jožetu, Tomažin Rozaliji, Kokolj Elizabeti, Kokolj Alojziji, Kokolj Rudolfu in Kokolj Mariji, se postavi začasna zastopnica odvetnika Marija Vrisk iz Krškega, ki bo zastopala tožene stranke v pravdni zadevi z opr. št. P 155/2010.
Okrajno sodišče v Krškem dne 31. 1. 2011