Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

I 41/2010 Os-2235/11 , Stran 1001
I 41/2010 Os-2235/11
Okrajno sodišče v Cerknici je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3 a, Koper (PE Maribor, Ulica Eve Lovše 15, Maribor), proti dolžniku Mirku Matičiču, Dolenja vas 45, Cerknica, sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave 425,08 EUR s pripadki, dne 16. 2. 2011 sklenilo: dolžniku Mirku Matičiču se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik odvetnik Rihard Braniselj, Kazarje 10, Postojna. Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici dne 16. 2. 2011