Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Dn 4709/2010 Os-2663/11 , Stran 1001
Dn 4709/2010 Os-2663/11
Okrajno sodišče v Žalcu po okrajni sodnici Mateji Kreča, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Franca Skušeka, Gabrsko 32C, 1420 Trbovlje, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), dne 11. 4. 2011 oklicuje: začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – darilne pogodbe, sklenjene leta 1937, med Marijo Cestnik, Knezdol 10, Trbovlje, kot darovalko, in Milko Cestnik, Knezdol 10, Trbovlje, kot obdarjenko, – darilne pogodbe, sklenjene leta 1969, med Milko Cestnik, Knezdol 10, Trbovlje (tudi Knezdol 28), kot darovalko, in Francetom Skuškom, Knezdol 28, Trbovlje, sedaj Gabrsko 32c, Trbovlje, kot obdarjencem, za nepremičnine, parc. št. 616/1 in 642/1, vpisani v podvl. št. 245, k.o. Miklavž. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagatelja Franca Skušeka do celote (1/1), in sicer na podlagi vzpostavljenih listin. Imetnike pravic se poziva, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu dne 11. 4. 2011