Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Dn 1048/2011 Os-2732/11 , Stran 1000
Dn 1048/2011 Os-2732/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barbare Jernejčič Dolinar, Pod hruško 2, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica mag. Janja Žejn, Pražakova 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 18.E, vpisani v vl. št. 3967/19, k.o. Bežigrad, dne 4. 4. 2011 pod opr. št. Dn 1048/2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – aneksa št. 2, k prodajni pogodbi, št. BS 2/1-L-36/90, z dne 11. 4. 1991, sklenjenega med prodajalcem SCT p.o. Ljubljana, ter kupci Bari Asipi, Brane Repar in Nada Repar in – aneksa št. 3, k prodajni pogodbi, št. BS 2/1-L-36/90, z dne 4. 12. 1991, sklenjenega med prodajalcem SCT p.o. Ljubljana, ter kupcema Bari Asipi in Barbara Dolinar, za nepremičnino, lokal 5 a, v soseski BS 2/1, Zupančičeva jama, ki ima sedaj med drugim ident. št. 18.E, vpisana v vl. št. 3967/19, k.o. Bežigrad. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 4. 2011