Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Dn 22573/2010 Os-2682/11 , Stran 999
Dn 22573/2010 Os-2682/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je o zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Veljka Rusa, Kolodvorska 37, Bled, ki ga zastopa družba Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, stanovanje št. 26, z ident. št. 202.E, vpisani v odvl. št. 3809/26, k.o. Zgornja Šiška, dne 28. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o vzajemnih razmerjih pri gospodarjenju s stanovanjsko hišo t. 38101 z dne 8. 4. 1982, sklenjene med Skupnostjo stanovalcev stanovanjske hiše Ljubljana, kot prodajalcem, in Josipom Rusom, Lubejeva 1, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 26, z ident. št. 202.E, vpisani v podvl. št. 3809/26, k.o. Zgornja Šiška. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 8. 4. 2011