Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Dn 7886/2011 Os-2681/11 , Stran 999
Dn 7886/2011 Os-2681/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mächtig Marije, Hribernikova ulica 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, ident št. 82.E, v podvl. št. 2228/155, k.o. Tabor, dne 11. 3. 2011, pod opr. št. Dn 7886/2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – pogodbe št. 168/68, z dne 18. 9. 1968, sklenjene med SGP Grosuplje, Grosuplje (kot prodajalcem) ter Ahačič Kajetanom in Nado, Proradovičeva 16, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ident št. 82.E, v podl. št. 2228/155, k.o. Tabor, – pogodbe o razdružitvi skupnega premoženja z dne 30. 4. 1986, sklenjene med Ahačič Kajetanom, Moše Pijadejeva 35, Ljubljana (kot prvo pogodbenik) in Ahačič Nado, Moše Pijadejeva 35, Ljubljana (kot drugo pogodbenica), za nepremičnino, ident št. 82.E, v podl. št. 2228/155, k.o. Tabor. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 4. 2011