Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Dn 37833/2010 Os-2678/11 , Stran 999
Dn 37833/2010 Os-2678/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Burgar, Pod lipami 27, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, 153.E, vpisani v vl. 1637/87, k.o. Moste, dne 2. 2. 2011, pod opr. št. Dn 37833/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 19. 1. 1968, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste, Črtomirova 10, Ljubljana, kot prodajalcem, in Marijo Burgar, Kajuhova 46, Ljubljana (sedaj Pod lipami 27, Ljubljana), kot kupcem, katere vsebina je prodaja garažnega boksa št. 153, v garažnem objektu A, v Toplarniški ulici, sedaj 153.E, garaža, št. 153, v 2. etaži A, ob Kajuhovi ulici, 1000 Ljubljana, vpisana v vl. 1637/87, k.o. Moste. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani, dne 7. 4. 2011