Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Dn 27195/2010 Os-2662/11 , Stran 999
Dn 27195/2010 Os-2662/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nikolaje Podgoršek Selič, Razgledna ulica 8, Štore, o vknjižbi lastninske pravice in vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje št. 19, zdaj z ident. št. 18.E, vpisani v podvl. št. 4959/18, k.o. Karlovško predmestje, dne 22. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, o nakupu stanovanja neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Vič – Rudnik, kot prodajalko, in Dragico Zupančič, Rakovniška ulica 2, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 19, zdaj z ident. št. 18.E, vpisani v podvl. št. 4959/18, k.o. Karlovško predmestje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 4. 2011