Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

N 35/2008 Os-2736/11 , Stran 999
N 35/2008 Os-2736/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Tovarno Iskra v Kranju, kot prodajalko, in Iskro SSD – Servisno storitvene dejavnosti, p.o. Kranj, Ljubljanska cesta 24a, Kranj, kot kupovalko, za stanovanje, št. 3, v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega objekta, Kidričeva cesta 13, Kranj, v izmeri 79,30 m2, označenem z ident. št. 3.E. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Draga Čelika, rojenega 27. 7. 1965, Kidričeva cesta 13, Kranj, in Darje Čelik, rojene 6. 6. 1970, Kidričeva cesta 13, Kranj, vsak do 1/2. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 3. 4. 2011