Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Dn 342/2011 Os-2730/11 , Stran 998
Dn 342/2011 Os-2730/11
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom z dne 18. 2. 2011, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Pantner Antona, Studence 53E, Žalec, po odvetniku Koščak Primožu iz Celja, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 9. 6. 1992, sklenjene med Antonom Pantnerjem in Marjeto Pantner, kot kupcema, ter pravno osebo Gradis, Gradbeno podjetje p.o., Celje, za nepremičnino, del stavbe št. ID 2.E, v stavbi št. ID 1309.ES, na naslovu Gubčeva ulica 6, Celje, v vl. št. 177/3, k.o. Celje. Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena. Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini, del stavbe št. ID 2.E, v stavbi št. ID 1309.ES, na naslovu Gubčeva ulica 6, Celje, v vl. št. 177/3, k.o. Celje, se zahteva v korist Pantner Marjete, Dečkova cesta 54, Celje, in Pantner Antona, Studence 53E, Žalec, vsakega do ½ nepremičnine. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08 in 28/09) v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavite se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju dne 15. 4. 2011