Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Dn 650/2011 Os-1918/11 , Stran 998
Dn 650/2011 Os-1918/11
Okrajno sodišče v Škofji Loki je po okrajni sodnici Simoni Prosen, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Cirila Korošec, Suška cesta 42, Škofja Loka, in Ivane Korošec, Suška cesta 42, Škofja Loka, po pooblaščenki odvetnici Andreji Podlogar Mihelin iz Škofje Loke, zaradi vknjižbe izbrisa stare hipoteke, pod št. Dn 650/2011, dne 7. 3. 2011, izdalo sklep o začetku postopka za izbris stare hipoteke, vknjižene pri vložku 628, pri nepremičnini, parceli 336.S, katastrska občina Suha, lastnika: Ciril Korošec, Suška cesta 42, Škofja Loka, do 1/2 in Ivana Korošec, Suška cesta 42, Škofja Loka, do 1/2, v korist upnice Lesendro iz Titograda, v znesku 185.660,00 din, vpisano na podlagi pogodbe o posredovanju in namenskem kreditu za nakup potniškega motornega vozila z dne 15. 10. 1990, vlož. 23. 10. 1990, pod št. Dn 1461/90. Poziva se hipotekarnega upnika, oziroma njegovega pravnega naslednika, da lahko v treh mesecih od objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Škofji Loki dne 7. 3. 2011