Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Dn 31611/2008 Os-2176/11 , Stran 998
Dn 31611/2008 Os-2176/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Leban Zdravka, Topniška ulica 44, Ljubljana, ki ga zastopa civilna odvetniška družba Tatjana Ivić, Peter Pavlič, Slavko Pukšič, Dalmatinova 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine, parc. št. 1753/4, 1753/12, 1753/13, 1753/14, 1753/15, 1753/16, 1753/17, 1753/18 in 1753/19, vse v k.o. Bežigrad, dne 9. 9. 2009, pod opr. št. Dn 31611/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 18. 7. 2004, sklenjene med Drevenšek Heleno, Kosmačeva ulica št. 15, Portorož (kot prodajalko) in Rožič Petrom, Zg. Radovna 39, Mojstrana (kot kupcem), za nepremičnine, parc. št. 1753/4, 1753/12, 1753/13, 1753/14, 1753/15, 1753/16, 1753/17, 1753/18 in 1753/19, vse v k.o. Bežigrad. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 3. 2011