Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

In 148/2010 Os-2039/11 , Stran 998
In 148/2010 Os-2039/11
V izvršilni zadevi upnice Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg, eGen., Murecker Strasse 23, Avstrija ki ga zastopa odvetnik Ignac Horvat, Staneta Rozmana 10, Murska Sobota, zoper dolžnika Mija Krajnc, Ul. Planinčevih 12, Miklavž na Dravskem polju, zaradi izterjave 21.432,75 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. š. In 148/2010 z dne 2. 3. 2010 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanje št. 5 (prej 8), v mansardi stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 359/5, ki je vpisana pri vl. št. 44, k.o. 640 Pekel – Maribor, na naslovu Šentiljska cesta 112, Maribor, identifikator stavbe 378, v skupni izmeri 76,62 m2, s pripadajočim kletnim prostorom.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 21. 2. 2011