Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

In 100/2008 Os-2306/11 , Stran 998
In 100/2008 Os-2306/11
Izvršitelj Franc Pušenjak iz Murske Sobote je dne 4. 11. 2010, ob 16.15, v izvršilni zadevi prvotne upnice Raiffeisenbank Straden, Straden 75, Republika Avstrija, sedaj Tidol d.o.o., Dokležovlje, Glavna ulica 101, proti dolžnikoma: 1. Stanislav Pucko in 2. Jožefa Pucko, oba Cvetna ulica 1, Turnišče, ki ju zastopa odvetnik Vladimir Slak iz Maribora, zaradi izterjave 12.090,03 EUR s pp, opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 3, v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 2432/31, vpisani pri vl. št. 2026, k.o. Turnišče, na naslovu Cvetna 1, Turnišče, v skupni izmeri 63,37 m2. S to zaznambo izvršbe pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini. Upnik, ki je predlagal izvršbo, pa ni že prej pridobil zastavne pravice oziroma zemljiškega dolga, pridobil z zaznambo sklepa o izvršbi pravico dobiti poplačilo iz nepremičnine pred nekom, ki pridobi pozneje na njej zastavno pravico oziroma zemljiški dolg (drugi in tretji odstavek 170. člena ZIZ).
Okrajno sodišče v Lendavi dne 24. 3. 2011